registrácia | prihlásenie    0 ks - 0.00

NX3 Intro Kit

265.90 s DPH
(221.58 bez DPH)

NX3 je permanentný fixačný kompozitný cement s inovavaným chemickým zložením a je univerzálne indikovaný pre všetky nepriamo zhotovované výplne a fixné náhrady. Ponúka neporovnateľné estetické výsledky, vysokú adhéziu a širokú škálu použitia. Dodávaný systém zahŕňa aj striekačky s automix kanylou na duálnu polymeráciu a svetlom polymerujúci cemet na viacčlenné práce, kde je potrebná neobmedzená doba spracovania. Duálne tuhnúci cement s automix kanylou je možné použiť na fixáciu všetkých nepriamo zhotovených fixných náhrad vrátane faziet. NX3 je prvým skutočne farebne stálym cementom.
Jednoduché dávkovanie. Striekačky s automix kanylou na duálnu polymeráciu eliminujú nutnosť ručného miešania.
Aplikácia vyžadujúca svetelnú polymeráciu. Cementovanie faziet a práca vyžadujúca neobmedzenú dobu spracovania.
Väzba ku každému povrchu. Výborná adhézia k dentínu, sklovine, konštrukciám CAD/CAM, keramike, porcelánu, živiciam a kovom.
Self-Etch alebo total-Etch. Kompatibilita obidvoch postupov. Adhezívum nevyžaduje aktivátor duálnej polymerácie.
Výborná farebná stabilita. Dlhodobé estetické výsledky duálne tuhnúcich cementov a cementov polymerujúcich svetlom.
Optimálna manipulácia. Ľahké čistenie v gelovom stave.

Ďalšie informácie

Balenie

3 x 5 g + 3 x 1,8 g + 3 x 3 g